Drukuj

Obowiązek posiadania kasy, zwrot 90% za zakup kasy

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 20000zł obrotu. Nowe rozporządzenie fiskalne.

Kto ma obowiązek zakupić kasę fiskalną?

Firmy świadczące usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych, po przekroczeniu obrotu 20.000zł, są zobowiązane do zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Również podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej od 2011 roku objęci są tym obowiązkiem.

? Kogo dotyczy zwolnienie podmiotowe - limity:

1. podatnicy kontynuujący działalaność, którzy w 2012r. przekroczyli obrót 20.000 z w/w podatnikami - od 1 marca 2013r. są zoobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fisklanej.

2. podatnicy rozpoczynający działalność w 2013r. prowadzący sprzedaż dla w/w podmiotów - limit 20.000zł będzie określany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Przykład:

Rozpoczęcie sprzedaży nastapi w lipcu 2013r. - czyli w połwie roku, wówczas limit zwolnienia dzieli się proporcjonalnie na pół i wyniesie on 10.000zł.

Obrót jest liczony jedynie dla sprzedaży dla w/w podmiotów (do czasu wprowadzenia kasy jest to deklarowany "utarg dzienny") i nie sumuje się z obrotem na rzecz podmiotów gospodarczych. Średni miesięczny obrót ok.1667zł brutto

! Ważne!
W przypadku podatników rozpoczynających działalność, zwolnienie dotyczące limitów obrotu nie obowiązuje dla branż opisanych poniżej pod hasłem: PARAGON FISKALNY od 1go dnia sprzedaży!

 

Nowe grupy podatników, które od tego roku zobowiązane są rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej.

Ze zwolnień z obowiązku stosowania kas nie mogą już korzystać m.in. podatnicy świadczący usługi:

- edukacyjne przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

- pozaszkolnych form edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych  (PKWiU 85.51.10.0)

- szkół tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0)

 

Grupy podatników, które od 01 maja 2011r. mają obowiązek wprowadzić kasę fiskalną.

Lp.

Nazwa towaru, usługi (czynności)

Symbol PKWiU

1.

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 63.12.14

2.

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

ex 63.21.10-00.10

3.

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność

ex 63.21.21-00.10

4.

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P

74.1

5.

Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.2

6.

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.5

7.

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.6

8.

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

ex 74.83

9.

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

ex 74.84

10.

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

85

11.

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem

ex 92

12.

Usługi pogrzebowe i pokrewne

93.03

13.

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt

ex 93.05

14.

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

95

?! Kogo nie dotyczy zwolnienie określające limity? PARAGON FISKALNY od 1go dnia sprzedaży! Dla jakich branż?

Podatnicy rozpoczynający działalność:

- przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia,

- przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

- do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

- przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

- przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

- przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

- przy dostawie: 

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

- przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

- przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

 Odliczenie - zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas

Przy planowanym zakupie kilku urządzeń fiskalnych możliwy zwrot do 700zł za każde urządzenie.

Kwota odliczenia z tytułu zakupu pierwszego / kilku pierwszych urządzeń fiskalnych - 90% wartości kasy, nie więcej niż 700zł.

Podatnik planujący zakup kas na kilka stanowisk sprzedaży, aby uzyskać zwrot za wszystkie kasy, powinien zgłosić w US ilość kas, jaką przewiduje zakupić. W pierwszym miesiącu ewidencjonowania nie trzeba jednorazowo kupować wszystkich kas, zgłoszonych do US na kilka stanowisk sprzedaży. Firma ma obowiązek postawić minimum 1/5 przewidzianych kas, a kolejne (w ilości nie mniejszej niż również 1/5) w miesiącach kolejnych.

Warunki skorzystania z ulgi:

- rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie zgodnym z Ustawą,

- zapłata całej kwoty z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej,

- zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie w formie pisemnej musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

- powiadomienie Urzędu Skarbowego o fiskalizacji urządzenia

Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup "pierwszych" kas, tzn. tych które zostały zakupione w momencie powstania obowiązku ewidencjonowania i wówczas zgłoszone do US. Jeżeli z czasem podatnik rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku.

Kasa rezerwowa - to może się opłacać

Warto rozważyć zakup kasy rezerwowej, która byłaby używana w sytuacji awarii kasy podstawowej, utraty lub po kilku latach po zapełnieniu się pamięci fiskalnej w kasie podstawowej.

Decydując się na zakup dodatkowego urządzenia fiskalnego po terminie wystąpienia obowiązku (po fiskalizacji), podatnik nie może już skorzystać z odliczenia za taki zakup.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 listopada 2013 01:27