Drukuj

Ustawy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki dostępne w formacie PDF. Do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat, który bezpłatnie można pobrać ze strony www.adobe.com.

 

Data ukazania

Treść rozporządzenia

15.03.2013  Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących
 Broszura Ministerstwa Finansów z opisem do w/w Rozporządzenia
29.11.2012

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrjących

18.03.2011

Ustawa z 11.03.2011r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach / Dz U nr 209. poz. 332 /

07.11.2008

Ustawa z dnia 07 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw - / Dz U. Nr 209. poz 1320 /

03.11.2004

Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr poz 54 poz.535 /

01-08-1993

Ustawa z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz.U. Nr poz 50 z późniejszymi zmianami /